/Privātuma politika
Privātuma politika 2018-05-28T08:30:00+00:00

Privātuma politika

TimeClock 365 ir mākonī bāzēta laika un apmeklētības pārvaldības programmatūra. Mēs, TimeClock 365, zinām, ka jūsu privātums ir ļoti svarīgs. Lai labāk pasargātu jūsu privātumu, mēs apņemamies jums vienmēr nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz mūsu konfidencialitātes praksi un mūsu kontroli pār jūsu datiem saistībā ar TimeClock 365 Pakalpojumiem – pilnīgā pārliecībā, ka caur TimeClock 365 ievāktie dati tiks izmantoti tikai tiem nolūkiem, kas saistīti ar Lietotāja jeb Klienta izmantoto pakalpojumu sniegšanu (tā, kā noteikts mūsu Pakalpojuma noteikumos).

TimeClock 365 ir svarīgi aizsargāt patērētāju privātumu. Šī Privātuma politika paskaidro, kā TimeClock 365 (“TimeClock 365”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”) apkopo, izmanto un izpauž informāciju par jums. Šī Privātuma politika attiecas uz informāciju, kuru mēs ievācam, jums izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes, kā arī citas preces un pakalpojumus (kopā – “Pakalpojumi”), vai jebkādā citā veidā mijiedarbojoties ar mums elektroniskā, rakstiskā vai mutiskā formā. Šī Privātuma politika neattiecas uz informāciju, kuru mēs apkopojam par nozares profesionāļiem, kuri atsevišķos gadījumos sniedz konsultējošus pakalpojumus mūsu Pakalpojumu lietotājiem.

 

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem datiem, kas iegūti no apmeklētājiem, klientiem (kopā – “Lietotāji”, “Jūs”). TimeClock 365 programmatūras pakotne un lietotnes ietver, bet ne tikai, tiešsaistes pakalpojumus, mobilos pakalpojumus, integrācijas un visus pārējos TimeClock 365 sniegtos pakalpojumus (kopā – “Pakalpojumi”).

 

TimeClock 365 laiku pa laikam var izdarīt grozījumus šajā Privātuma politikā. Uz mūsu šobrīd ievāktās informācijas izmantošanu attiecas tā Privātuma politikas redakcija, kas būs spēkā attiecīgās informācijas izmantošanas brīdī. Būtiski mainot veidu, kādā mēs izmantojam Personas datus, mēs jūs par to informēsim, publicējot paziņojumu mūsu Pakalpojumā vai nosūtot jums e-pasta ziņojumu. Izmantojot pakalpojumu pēc šādu izmaiņu pirmreizējās publicēšanas brīža, Lietotājiem ir saistoši visi Privātuma politikas grozījumi.

Kādu informāciju ievāc TimeClock 365?

Mēs ievācam informāciju, kuru mums tiešā veidā sniedzat jūs un jūsu darbinieki, ar jūsu uzņēmumu saistītās organizācijas vai darbuzņēmēji.

TimeClock 365 saņem un uzglabā personu un uzņēmumu datus, kurus jūs ievadāt mūsu Pakalpojumā. Tiek ievākti šādu veidu Personas dati:

 • PERSONAS IDENTIFIKĀCIJAS DATI – vārds un uzvārds, adreses, tālruņu numuri, sociālās apdrošināšanas numuri, dzimšanas dati un viss pārējais, kas attiecas uz lietotāja identificēšanu cilvēkresursu vadības nolūkos.
 • PERSONAS TIEŠSAISTES AKREDITĀCIJAS DATI – e-pasta adreses, lietotājvārdi, paroles, konta marķieri atbilstošai klienta konta un paša pakalpojuma aizsardzībai.
 • ĢEOLOKĀCIJAS DATI – pašreizējās atrašanās vietas adrese un atrašanās vietas koordinātas (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums), lai nodrošinātu pareizu uz atrašanās vietu balstītu funkciju un pakalpojumu, piemēram, e-izsekošanas un tā dēvētās ģeoiežogošanas jeb geofencing sistēmu, darbību.

Pirmoreiz palaižot kādu no mūsu mobilajām lietotnēm, kurās tiek ievākta informācija par atrašanās vietu, jums tiks lūgts piekrist šīs informācijas ievākšanai attiecīgajā lietotnē. Patlaban informācija par atrašanās vietu tiek pieprasīta, lai jūs varētu izmantot mūsu Pakalpojumus, tādēļ gadījumā, ja jūs nepiekrītat tās ievākšanai, jūs nevarat lietot mūsu Pakalpojumus. Ja jūs sākotnēji piekrītat jūsu atrašanās vietas informācijas ievākšanai, pēcāk no šīs informācijas ievākšanas varat atteikties jebkurā laikā, izmainot preferences savā mobilajā ierīcē. Šādā gadījumā mūsu mobilās lietotnes vai atsevišķas to funkcijas vairs nedarbosies. Tāpat no atrašanās vietas informācijas ievākšanas varat atteikties, sekojot standarta atinstalēšanas procedūrai, lai no savas ierīces noņemtu visas mūsu mobilās lietotnes.

 

 • SĪKDATNES: Sīkdatnes jeb cookies ir faili, kas satur nelielu apjomu datu, kuru vidū var būt anonīmi, unikāli identifikatori. Sīkdatnes tiek nosūtītas jūsu interneta pārlūkprogrammai no tīmekļa vietnes un uzglabātas jūsu datora cietajā diskā. Līdzīgi kā daudzās citās vietnēs mēs sīkdatnes izmantojam, lai ievāktu informāciju. Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu, lai atteiktos no visām sīkdatnēm vai ziņotu par sīkdatņu nosūtīšanu. Tomēr gadījumā, ja jūs atsakāties no sīkdatņu lietošanas, atsevišķu mūsu Tīmekļa vietnes daļu lietošana jums var nebūt pieejama.
 • REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA: Mēs veidojam žurnālfailus par jūsu mijiedarbību ar mūsu Pakalpojumiem, tostarp informāciju par to, kādu interneta pārlūkprogrammu jūs lietojat, piekļuves laiku un datumu, mūsu Pakalpojumu ietvaros aplūkotās tīmekļa lapas; tīmekļa lapām, kuras jūs apmeklējāt pirms piekļūšanas mūsu Pakalpojumiem, kā arī datora vai mobilās ierīces, kuru lietojat, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem, IP adresi.
 • INFORMĀCIJA PAR IERĪCI: Mēs ievācam informāciju par datoru vai mobilo ierīci, kuru jūs lietojat, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem, tostarp informāciju par aparatūras modeli, operētājsistēmu un tās versiju, unikālajiem ierīču identifikatoriem, kā arī informāciju par mobilo tīklu. Mēs varam reģistrēt klikšķus un citu mijiedarbību ar mūsu lietotni ar nolūku pilnveidot tās lietojamību.
 • INFORMĀCIJA PAR MIJIEDARBĪBU TĪMEKĻA VIETNĒ: Mēs varam reģistrēt datorpeles klikšķus, kustības un citu mijiedarbību ar mūsu tīmekļa lapām ar nolūku pilnveidot tīmekļa vietnes lietojamību.
 • CITI AVOTI: Mēs varam iegūt informāciju arī no citiem avotiem, kombinējot to ar caur mūsu Pakalpojumiem ievākto informāciju. Piemēram, ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību mēs varam ievākt jūsu Personas datus no jūsu veiktajiem pieprasījumiem, kas saistīti ar papildu informācijas iegūšanu par mūsu Uzņēmumu vai Pakalpojumiem.

 

Vai mana uzņēmuma informācija ir drošībā?

TimeClock 365 ir ieviesti pasaules klases drošības standarti, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi, saglabātu datu precizitāti un nodrošinātu pareizu informācijas lietojumu. Mēs esam īstenojuši atbilstošas fiziskās, elektroniskās un organizatoriskās procedūras, lai veiktu aizsargpasākumus attiecībā uz mūsu tiešsaistē ievākto informāciju.

Lai nodrošinātu jūsu privātumu un drošību, piekļuve jūsu datiem caur jūsu TimeClock 365 kontu tiek aizsargāta ar paroli. Mēs esam ieviesuši arī SSL šifrēšanu, kombinējot to ar HTTPS tehnoloģiju, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa drošību un pilnībā drošu datu pārraidi mākonī no un uz jūsu interneta pārlūkprogrammu. Šīs tehnoloģijas darbojas kā papildu drošības slānis – drošs apvalks, kurā, pārraidot tos uz mākoni, tiek ietverti jūsu dati. Savukārt jums jārūpējas par to, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi jūsu kontam un Personas datiem, atbilstoši izvēloties savu paroli un aizsargājot to, kā arī ierobežojot piekļuvi jūsu datoram un tīmekļa pārlūkprogrammai, t.i., neaizmirstot izrakstīties pēc tam, kad esat pabeidzis(-gusi) piekļūt savam kontam.

Kāda ir mana kontrole pār maniem datiem?

TimeClock 365 Klients un Lietotājs jūs tiekat klasificēts(-a) kā Datu subjekts (kopā – “Lietotāji”, “Jūs”) un esat šo datu īpašnieks; TimeClock 365 (kopā – “Pakalpojumi”) un saistītās organizācijas – kā Datu apstrādātāji un Datu pārraudzītāji ar pienākumu piešķirt Datu subjektiem tiesības pēc nepieciešamības piekļūt TimeClock 365 un saistīto organizāciju pārraudzītajiem personu datiem, tos mainīt, labot vai dzēst.

 

Timeclock 365 saglabā jūsu sniegtos personas datus, kamēr pastāv jūsu konts, vai arī pēc nepieciešamības, lai sniegtu jums Pakalpojumu. Mēs varam saglabāt Klienta vai Lietotāja informāciju arī pēc konta slēgšanas, ja tās saglabāšana ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības un normatīvās prasības, risinātu strīdus starp Klientu, Lietotājiem vai saistītajām pusēm; novērstu krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, vai lai izpildītu šīs Privātuma politikas vai mūsu Lietošanas noteikumu prasības. Tāpat personas dati noteiktu laiku var tikt saglabāti, ja to prasa likuma uzraudzības iestādes.

 

Ja jūs pārtraucat sava konta darbību, visa informācija par jūsu uzņēmumu tiks noņemta no mūsu tīmekļa vietnes un dzēsta no mūsu serveriem. Ja kādreiz izvēlēsieties dzēst savu TimeClock 365 kontu, to varēsiet izdarīt, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz support@Timeclock365.com

 

Ko darīt jautājumu vai šaubu gadījumā?

Ja jums rodas jautājumi vai šaubas par savu privātumu, lietojot TimeClock 365, lūdzu, atsūtiet mums detalizētu e-pasta ziņojumu uz adresi support@Timeclock365.com Mēs centīsimies darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušās neskaidrības.

TimeClock 365 ievāktie dati

TimeClock 365 nav ne tiešas, ne netiešas saistības ar personu datiem, kas tiek apstrādāti ar šo programmatūru vai uzglabāti tās datubāzē.

Ja jūs esat Darbinieks pie kāda no Klientiem, kas lieto TimeClock 365 kā savu mākonī bāzēto cilvēkresursu vadības programmatūru, un ja jūs vairs nevēlaties būt saistīts(-a) ar attiecīgo Klientu, lūdzu, sazinieties tieši ar Klientu.

TimeClock 365 var nodot Personas datus uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus mums. Šādos gadījumos ir saistoši gan šīs Privātuma politikas noteikumi attiecībā uz paziņošanu un izvēli, gan arī ar mūsu Klientiem noslēgtie pakalpojumu līgumi.

Informāciju par jums mēs kopīgojam tādos veidos, kādus nosaka šī Privātuma politika, kā arī šādos gadījumos:

 • ar pārdevējiem, konsultantiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kam piekļuve šādai informācijai ir nepieciešama, lai izpildītu konkrētus uzdevumus mūsu interesēs;
 • atbildot uz informācijas pieprasījumu, ja attiecīgās informācijas atklāšanu pieprasa vai ja tās atklāšana, pēc mūsu domām, ir saskaņā ar jebkuru saistošo likumu, normatīvu vai juridisko procesu;
 • ja mēs uzskatām, ka jūsu darbības neatbilst mūsu lietotāju līgumu vai noteikumu prasībām; lai aizsargātu TimeClock 365 u.c. tiesības, īpašumu un drošību;
 • saistībā ar sarunām vai to laikā, ja šīs sarunas saistītas ar TimeClock 365 aktīvu apvienošanu vai pārdošanu, kā arī gadījumos, kad kāda trešā persona finansē vai iegādājas mūsu uzņēmumu vai kādu tā daļu; un
 • ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu ieskatiem, tostarp gadījumos, kad mēs mūsu Pakalpojumos jums paziņojam, ka jūsu sniegtā informācija tiks kopīgota kādā noteiktā veidā, un jūs šādu informāciju sniedzat.

Tāpat mēs trešajām pusēm varam nodot tādus informācijas apkopojumus vai neidentificētu informāciju, kuru nav iespējams izmantot, lai noteiktu jūsu identitāti.

Jebkurai personai, kas vēlas piekļūt šiem datiem (lai grozītu / labotu vai dzēstu jebkuru datu kopumu), jāsazinās tieši ar Klientu. Klients datus var precizēt vai dzēst bez TimeClock 365 iesaistes. Savukārt gadījumā, ja Klients šo datu dzēšanu pieprasa TimeClock 365, uz šo pieprasījumu tiks atbildēts 14 dienu laikā.

TimeClock 365 Personu datus par visiem kāda Klienta darbiniekiem patur tik ilgi, kamēr Klients ir aktīvs. Klientam deaktivizējot savus TimeClock 365 saņemtos pakalpojumus, tā informācija tiks glabāta noteiktu laika posmu, t.i., tik ilgi, lai nodrošinātu mūsu juridisko prasību izpildi.

Informāciju par jums, kā arī jūsu sniegto informāciju mēs izmantojam dažādiem mērķiem – tostarp, lai:

 • sniegtu, nodrošinātu un uzlabotu mūsu Pakalpojumus;
 • piegādātu un sniegtu jūsu pieprasītās preces un pakalpojumus, apstrādātu darījumus un nosūtītu jums ar tiem saistīto informāciju, tostarp apstiprinājumus un rēķinus;
 • nosūtītu jums tehniskus paziņojumus, atjauninājumus, drošības brīdinājumus, kā arī klientu atbalsta un administratīvos ziņojumus;
 • atbildētu uz jūsu komentāriem, jautājumiem un pieprasījumiem un nodrošinātu klientu servisu;
 • paziņotu jums par TimeClock 365 u.c. precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem, akcijām, atlīdzībām un pasākumiem, kā arī sniegtu informāciju, kas, mūsuprāt, varētu būt jums saistoša;
 • uzraudzītu un analizētu tendences, lietojumu un aktivitātes saistībā ar mūsu pakalpojumiem;
 • apstrādātu dalību konkursos un piešķirtu atlīdzības;
 • saistītu vai kombinētu to ar citu informāciju, ko iegūstam no citiem avotiem, lai labāk izprastu jūsu vajadzības un sniegtu jums labāku pakalpojumu; un
 • īstenotu jebkuru citu mērķi, kas pieprasa ievākt informāciju par jums, vai jebkuriem citiem nolūkiem, par kuriem Pakalpojumā tiek paziņots attiecīgās informācijas ievākšanas brīdī.

 

Papildu jautājumiem

Ja jums radušies jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

support@Timeclock365.com